single image

De school wordt bestuurd door VZW Ankerwijs.

De  zetel is gevestigd in de Jan Moorkensstraat 54 te 2600 Berchem.

Zie website www.ankerwijs.be

 

De dagelijkse leiding van de school wordt aan de directie toevertrouwd.

De leden van de VZW

Bestuursleden:

  • Doris Van der AA( voorzitter )
  • Paul Debruyn
  • Bert Jacobs
  • Els van den Bergh
  • Peter Verstuyft
  • Eric Vander Musselse
  • Ludo Averens

 Algemeen directeur:

  • Jan Cox

 Lokaal schooloverleg ( LSO ):

  • Tine Jespers
  • Dries Deklerck

Nieuwste blogs

Top